Đào Trọng Bách Blog

Đào Trọng Bách - Blog chia sẻ kiến thức đời sống, kính tế, xã hội. Rất mong được giao lưu với mọi người

XS Mega 2/12/2016 – Xổ số Mega ngày 2/12/2016 – Xổ số tự chọn

XS Mega 2/12/2016 – Xổ số Mega ngày 2/12/2016 – Xổ số tự chọn
 
Xem XS Mega 2/12/2016 – Xo so mega 645 2/12/2016 – Xổ số tự chọn kỳ thứ 59
 
Mega 2/12 được trực tiếp vào lúc 18h10' - Chúc các bạn may mắn!
 
 
Thống kê XS Mega 6/45 tính đến ngày 30/11/2016
 
Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (10 ngày):
 
01 (1 lần)
 
02 (2 lần)
 
03 (4 lần)
 
04 (1 lần)
 
05 (1 lần)
 
06 (2 lần)
 
07 (2 lần)
 
08 (1 lần)
 
09 (1 lần)
 
10 (3 lần)
 
11 (0 lần)
 
12 (0 lần)
 
13 (2 lần)
 
14 (2 lần)
 
15 (1 lần)
 
16 (1 lần)
 
17 (4 lần)
 
18 (2 lần)
 
19 (1 lần)
 
20 (3 lần)
 
21 (2 lần)
 
22 (1 lần)
 
23 (2 lần)
 
24 (1 lần)
 
25 (4 lần)
 
26 (0 lần)
 
27 (2 lần)
 
28 (0 lần)
 
29 (2 lần)
 
30 (2 lần)
 
31 (3 lần)
 
32 (0 lần)
 
33 (1 lần)
 
34 (0 lần)
 
35 (2 lần)
 
36 (1 lần)
 
37 (2 lần)
 
38 (2 lần)
 
39 (1 lần)
 
40 (2 lần)
 
41 (1 lần)
 
42 (0 lần)
 
43 (0 lần)
 
44 (0 lần)
 
45 (1 lần)
 
Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (10 ngày):
 
(251703)4 lần
 
(312010)3 lần
 
(024013370623380727183529301421)2 lần
 
Thống kê tỉ lệ chẵn lẻ của từng bộ số (10 ngày):
 
Bộ số 1(3/10)Chẵn(7/10)Lẻ
 
Bộ số 2(7/10)Chẵn(3/10)Lẻ
 
Bộ số 3(4/10)Chẵn(6/10)Lẻ
 
Bộ số 4(3/10)Chẵn(7/10)Lẻ
 
Bộ số 5(4/10)Chẵn(6/10)Lẻ
 
Bộ số 6(7/10)Chẵn(3/10)Lẻ
 
Chúc các bạn may mắn khi dò kết quả xổ số tự chọn kiểu Mỹ tại KQXS123.COM